Sinds 1 juli 1993 is gebruik van asbest in Nederland verboden. In bijna alle gebouwen die tussen 1930 en 1994 zijn gebouwd of verbouwd, kan asbest aanwezig zijn. Veelal vormt dit geen risico zolang het materiaal waarin asbest zit niet beschadigd of verweerd is. Omdat asbest kan leiden tot gezondheidsrisico’s wordt steeds vaker onderzoek naar asbest in gebouwen en in de bodem gedaan en is dit in sommige gevallen zelfs verplicht.

Tauw ondersteunt niet alleen bij verplichte asbestonderzoeken

Bij gebouwen van vóór 1994 is het verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren voordat gesloopt, verbouwd of gerenoveerd mag worden. Wij voeren deze zogenaamde asbestinventarisatieonderzoeken voor u uit.
Door ongecontroleerde sloop, illegale stort en het gebruik van asbest als verhardingsmateriaal van terreinen en wegen, is asbest op grote schaal in de (water)bodem terechtgekomen. Vanwege gezondheidsrisico’s is onderzoek naar asbest in veel gevallen verplicht.

Wij nemen u het hele asbesttraject uit handen

Een onderzoek begint vaak met een inventarisatie waarbij wij de risico’s op blootstelling aan asbest in kaart brengen. Daarna stellen we zo nodig een sloopbestek, een saneringsplan en een kostenraming voor de verwijdering van het asbest op. Uiteraard kunt u tijdens de sanering voor de directievoering en (milieukundig) toezicht een beroep op ons doen.
Ook doen wij bodem- en asbest(inventarisatie)onderzoeken bij aan- en verkopen van percelen. Daarnaast ondersteunen en begeleiden wij u bij de verschillende vergunningentrajecten. Tot slot kunt u ook bij ons terecht voor preventie. Dat doen wij in de vorm van voorlichting geven of bijvoorbeeld een cursus asbestherkenning.

Kortom, wij kunnen u in het gehele asbesttraject ondersteunen; van preventie en onderzoek tot de aanvraag van vergunningen en (toezicht bij) saneringen.

Meer informatie over onze diensten op het gebied van asbest?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Gijs Duijst
T: +31 62 29 27 55 3
E:gijs.duijst@tauw.com
LinkedIn
Gijs Duijst