Een belangrijk speerpunt voor de experts van Tauw is het streven naar een praktische invulling van duurzaamheid bij de uitvoering van bodemsaneringen. We richten ons op het samenwerken met probleembezitters en kennisontwikkelaars in ‘bijzondere’ projecten en op deelname aan innovatie- en subsidieprogramma’s.

Tauw stimuleert en investeert in kennisuitwisseling, optimalisatie van het werkproces en productinnovaties. Onder andere door ons innovatieprogramma, waaruit een groot deel van onze nieuwe oplossingen voortkomt.

Nauwkeurige metingen en tijdswinst met drones 

Het gebruik van drones is een voorbeeld van een innovatie die niet meer weg te denken is uit onze samenleving en die zijn meerwaarde heeft bewezen in de wereld van (bodem-)metingen en inspecties. Drones zijn eenvoudig in gebruik, besparen tijd en verzamelen in die korte tijdspanne een enorme hoeveelheid data. Deze data is direct toe te passen in rapportages en bijbehorende adviezen.

Eenvoudige metingen en inspecties
Drones zetten we in bij vele soorten metingen, inspecties en andere (bodem-)werkzaamheden, zoals:

  • Volumemetingen van grond
  • 3D-visualisaties (bijvoorbeeld voor toepassing bij de actualisatie van hoogtemodellen en bij het vastleggen van de huidige situatie van een gebied)
  • Inpassingen van 3D-ontwerpen voor landschapsarchitecten
  • Onderhoudsinspecties
  • Ontwerpen van kunstwerken langs watergangen

Daarnaast kunnen we met de prachtige (bewegende) beelden projecten, bouwwerken, natuur of omgeving op een unieke manier in beeld brengen.

 

Bekijk hier  hoe onze veldmedewerker Jan Bouwmeester één van de drones gebruikt bij het inmeten van een depot.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Toys for Boys niet meer weg te denken uit ons werkveld

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Frank Volkering
T: +31 61 10 25 42 8
E:frank.volkering@tauw.com
LinkedIn
Frank Volkering