Welke bodemonderzoeken voeren wij voor u uit?

 • Vooronderzoek NEN 5725
 • Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
 • Nulsituatie- en eindsituatieonderzoeken op bedrijfsterreinen
 • Asbestonderzoek in bodem NEN 5707
 • Partijkeuring (BRL SIKB 1000, AP04) 
 • Nader bodemonderzoek NTA 5755
 • Maatwerk onderzoek bij incidenten/spills/lekkages naar de bodem
 • Onderzoek voor veilig uitvoeren van werkzaamheden in bodem CROW 400
 • Environmental Due Dilligence bij transacties
 • Deskundigenadvies en second opinions op bodemonderzoeken door derden
 • Onderzoek naar diffuus lood in de bodem
 • PFAS analyse en onderzoek

Vooronderzoek volgens NEN 5725

Ieder onderzoek naar de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem begint met een vooronderzoek volgens NEN 5725. Hierbij controleren we in digitale informatiebronnen naar de geschiedenis van het terrein. We speuren oude bodemonderzoeksrapporten op en bespreken met u en anderen waar welke activiteiten zijn geweest. Het is belangrijk dat het informatieniveau voldoet aan de geldende normen (NEN).

Waarom TAUW? 

 Met onze bodemrapportage krijgt u inzicht in de bodemkwaliteit

 Meerdere decennia aan ervaring in bodemonderzoek

 Veel kennis van vergunning- en beleidsprocedures

 Eventuele begeleiding bij indiening bij het bevoegd gezag

 Advies over vervolgstappen n.a.v. het onderzoek of (beheers)maatregelen

 

Kunnen wij u verder helpen?  

 

TAUW - Bodem Informatiepunt

Offerte aanvragen

 

 

Vraag onderstaand uw offerte aan voor een onderzoek

 

 Toonaangevende speler in bodemvraagstukken

 Locaties verspreid over heel Nederland

 90+ jaar ervaring 

 1200+ werknemers

 Europees advies- en ingenieursbureau