Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren?

Dan bent u bij TAUW aan het juiste adres! 

Wat de aanleiding ook is (grondverzet, lekkage, een transactie of op verzoek vanuit de overheid), de adviseurs van TAUW helpen u bij het uitvoeren een gedegen (voor)onderzoek en het geven van advies op maat. 

Vraag direct uw offerte aan

 

Welke bodemonderzoeken kan TAUW voor uw organisatie uitvoeren?

 • Vooronderzoek NEN 5725
 • Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
 • Nulsituatie- en eindsituatieonderzoeken op bedrijfsterreinen
 • Asbestonderzoek in bodem NEN 5707
 • Partijkeuring (BRL SIKB 1000, AP04) 
 • Nader bodemonderzoek NTA 5755
 • Maatwerk onderzoek bij incidenten/spills/lekkages naar de bodem
 • Onderzoek voor veilig uitvoeren van werkzaamheden in bodem CROW 400
 • Environmental Due Dilligence bij transacties
 • Deskundigenadvies en second opinions op bodemonderzoeken door derden
 • Onderzoek naar diffuus lood in de bodem
 • PFAS analyse en onderzoek

 

 Vraag direct uw offerte aan

 

 

 Vooronderzoek (NEN5725)

Ieder onderzoek naar de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem begint met een vooronderzoek volgens NEN 5725. Hierbij controleren we in digitale informatiebronnen naar de geschiedenis van het terrein. We speuren oude bodemonderzoeksrapporten op en bespreken met u en anderen waar welke activiteiten zijn geweest. Op basis van de verzamelde informatie bepalen we waar bodemverontreiniging zou kunnen zijn. Het is belangrijk dat het informatieniveau voldoet aan de geldende normen. Is het informatieniveau niet voldoende of kunnen niet alle onderzoeksvragen worden beantwoord, dan is een bodemonderzoek volgens NEN 5740 noodzakelijk.

 

 Inzichtelijke bodemrapportages

Met meerdere decennia aan ervaring op het gebied van bodemonderzoek, veel kennis van vergunning- en beleidsprocedures en inzicht in de wensen van bedrijven én het bevoegd gezag, kunnen we ook na de rapportage van waarde zijn. Zo adviseren we wat u met de bodemrapportage kunt of moet doen, begeleiden we bij eventuele indiening bij het bevoegd gezag en denken we mee over te nemen (beheers)maatregelen om plannen te realiseren.

 

 

Vraag onderstaand een bodemonderzoek aan bij TAUW

 

Waarom bodemonderzoek laten uitvoeren door TAUW?

 Toonaangevende speler in bodemvraagstukken

 Locaties verspreid over heel Nederland

 90+ jaar ervaring 

 1200+ werknemers

 Europees advies- en ingenieursbureau