Afvalstof of niet: KRA

In de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA) zijn regels vastgesteld om te bepalen of een stof of voorwerp een afvalstof is of niet. In de KRA wordt onderscheid gemaakt tussen afvalstof, bijproducten en einde-afvalstatus. Voor de omschrijving en invulling van de begrippen afvalstof, bijproduct en einde-afvalstatus verwijzen wij u naar het Leidraad afvalstof of product van Rijkswaterstaat. In deze leidraad worden ook praktische voorbeelden gegeven ter verduidelijking. Ondanks deze leidraad heersen er nog veel onduidelijkheden over of een bepaald materiaal een afvalstof is of niet. Ook is het lastig om juridische zekerheid te krijgen over de status van een materiaal. We zien dat circulaire oplossingen in de weg staan.

Afval of einde-afvalstatus

In de discussie of een materiaal afval is of een einde-afvalstatus krijgt, zijn met name de volgende aspecten van belang:

  • Het materiaal is bestemd om te worden gebruikt voor specifieke doelen.
  • Er is een markt voor of vraag naar het materiaal; is het zeker dat het gebruikt gaat worden?
  • Het materiaal voldoet aan de technische voorschriften voor de specifieke doelen en aan de voor producten geldende wetgeving en normen.
  • Het gebruik van het materiaal heeft over het geheel genomen geen ongunstige effecten op het milieu of de menselijke gezondheid.

Bepaling afvalstoffen

In de praktijk kan het lastig zijn om te bepalen of een bepaalde stof of voorwerp in een specifieke situatie wel of geen afvalstof is. Tauw biedt advies op maat om uw stof te identificeren als een afvalstof of niet. Daarnaast kunnen wij uitzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het behalen van de status bijproduct of einde-afval.

Mocht u reststromen hebben waarvan u de meerwaarde inziet of twijfelt u hier nog aan? Wij helpen u graag verder. Op naar Nederland Circulair in 2050!

Heeft u een vraag? 

Stel hem aan één van onze adviseurs.Jurgen Ooms 
Tel: +31 65 31 66 74 8

Stuur mij een mail

Stel uw vraag over dit onderwerp

Onze adviseurs staan voor u klaar!

Jurgen Ooms
T: +31 65 31 66 74 8
E:jurgen.ooms@tauw.com
LinkedIn
Jurgen Ooms