Werkwijze compliance audit

Tijdens een onafhankelijke compliance audit kijken wij samen met u kritisch naar de praktijksituatie en beoordelen we de naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van HSE. Vervolgens geven we advies voor het oplossen van eventuele tekortkomingen. Op deze wijze zijn mogelijke tekortkomingen tijdig inzichtelijk en kunt u actie ondernemen voordat dit leidt tot negatieve gevolgen zoals ongevallen, calamiteiten, imagoschade, bestuursrechtelijke handhaving en strafrechtelijke sancties.

Op basis van de HSE wet- en regelgeving die op uw bedrijf van toepassing is en de feitelijke bedrijfssituatie, wordt door onze adviseurs een onafhankelijke beoordeling op uw bedrijfslocatie uitgevoerd. Hierbij beoordelen we de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden (zoals blootstelling gevaarlijke stoffen, RI&E, en ATEX), veiligheid (zoals PGS 15) en milieu (zoals luchtemissies, bodembescherming en lozingen).

Bij de audit evalueren de auditors van Tauw alle benodigde documentaties en registraties. Daarnaast voeren we noodzakelijke gesprekken met medewerkers en betrokkenen van uw bedrijf. Tenslotte wordt een visuele inspectie van de bedrijfsprocessen en -installaties uitgevoerd op uw locatie.

Inzicht in tekortkomingen en oplossingsrichting

De compliance audit geeft u inzicht in de mate van compliance van uw bedrijf op het gebied van HSE. Voor alle onderwerpen waar u nog niet in compliance bent met HSE wet- en regelgeving worden de constateringen beschreven. Fysiek waargenomen constateringen worden middels een afbeelding toegelicht. Op deze wijze heeft u uitgebreid inzichtelijk om welke reden er niet wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. Per tekortkoming adviseren wij praktische oplossingen om de issues weg te nemen.

Kortom, met het uitvoeren van HSE audits heeft u tekortkomingen inzichtelijk en weet u hoe u deze op een praktische wijze kunt oplossen om in compliance te komen.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Thijs Limburg

Tel:  +31 61 11 87 30 1

Stuur mij een mail

Heeft u een vraag over de compliance audit?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.