Doelen en beleid

Bij de vraag wat de ambities van een bedrijf zijn en hoe men dat denkt te bereiken, komen vaak de mooiste en meest ambitieuze verhalen boven tafel. Vanuit hier is de overstap naar het benoemen van concrete beleidsdoelstellingen op het gebied van arbeidsomstandigheden eenvoudig te maken. Of het nu gaat om winstoptimalisatie, het vereenvoudigen van de bedrijfsprocessen of het verlagen van ziekteverzuim: alles hangt met elkaar samen. Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan binnen een bedrijf tot grote nadelige gevolgen leiden. Het gaat daarbij tegenwoordig niet alleen om beleid dat direct betrekking heeft op de bedrijfsprocessen, maar ook over omgang met sociale media en belanghebbenden.

Opstellen en toetsen

Wij denken samen met u na over uw doelstellingen en voeren in samenwerking met u een analyse op de belanghebbenden (stakeholders analyse) en issues uit. Daarmee brengen we in kaart wat u als bedrijf wil en welke stakeholders en issues invloed hebben op het bereiken van uw doelen. Hierop kunt u uw bedrijfsbrede beleid vormgeven en de afgeleide afdelingsbeleidsdocumenten opstellen. Vanuit het beleid kunt u vervolgens (afdelings)doelen en doelstellingen voor korte en lange termijn formuleren. Door de doelen te meten, waar nodig aan te passen en te toetsen aan het beleid, sluiten we de plan-do-check-act-cyclus (PDCA).

 

Diensten Arbeidsomstandigheden:

De meerwaarde van Tauw


  

 

Door de vele ervaringen binnen verschillende bedrijven en bedrijfstakken is Tauw de aangewezen partner om te komen tot realistisch beleid, met afgeleide doelstellingen die naast SMART ook uitdagend zijn. Onze experts zijn bekend met de verplichtingen en richtlijnen op het gebied van beleid vanuit de aanpalende  wet- en regelgeving, zoals BRZO / Seveso, NTA, BRL’s, CROW en normen als ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en ISO 45001 (veiligheid).

Beleid opstellen is de eerste belangrijke stap. De tweede stap is het uitdragen van het beleid en het monitoren van de doelstellingen. Tauw ondersteunt u bij de uitdraging en de implementatie. Binnen Tauw werken ook specialisten die in staat zijn de boodschap op een laagdrempelige manier over te brengen, afhankelijk van uw bedrijf en de bedrijfscultuur.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Eldert de Vries
T: +31 61 19 19 03 1
E:eldert.devries@tauw.com
LinkedIn
Eldert de Vries