Tauw heeft ervaring met het ontwikkelen en implementeren van een arbozorgsysteem dat voldoet aan de Nederlandse arbowetgeving of aan OHSAS 18001. Bij de implementatie van arbo- en milieuzorgsystemen hanteren we een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden:

  • Zorgsystemen moeten ondersteunend zijn aan het strategische en operationele beleid van de onderneming en zo min mogelijk worden ervaren als een extra last. Dat betekent dat het zorgsysteem zoveel mogelijk moet worden geïntegreerd in het normale bedrijfsproces
  • Een zorgsysteem werkt pas als het wordt gedragen door het management en de medewerkers. Om onnodige weerstand en problemen bij de handhaving van afspraken te voorkomen worden management en medewerkers, waar mogelijk, actief betrokken bij de implementatie.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Eldert de Vries
T: +31 61 19 19 03 1
E:eldert.devries@tauw.com
LinkedIn
Eldert de Vries