Tauw heeft uitgebreide expertise op allerlei gebieden die betrokken zijn bij het opstellen van een ARI&E; het inventariseren van risico’s, het opstellen van beleids-/documentscenario’s, het opstellen van veiligheidsmanagementsysteem en het daarna implementeren hiervan, het opstellen van een noodplan en begeleiden van het gehele proces.

Aan de hand van scenario’s brengen we op gestructureerde wijze de gevaren in kaart. Naast risico’s geven we ook mogelijke maatregelen aan. Door het doorwerken van de scenario’s kan het betreffende bedrijf aantonen bij het bevoegd gezag dat het de werkzaamheden veilig kan uitvoeren of dat op bepaalde punten nog aanpassingen nodig zijn.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Viola van Pelt - van Staalduinen
T: +31 63 17 41 47 2
E:viola.vanstaalduinen@tauw.com
LinkedIn