We hebben een uitgebreide expertise op het gebied van blootstelling aan stoffen, maar ook op het gebied van blootstelling aan biologische agentia zoals schimmels en Legionella, geluid, trillingen en binnenklimaatfactoren.

Bij onderzoek naar arborisico’s richten we onze aandacht in principe eerst op de meest risicovolle werksituaties. Op basis van een globale inventarisatie naar de duur en de mate van blootstelling, en de mogelijke gezondheidseffecten, verkrijgen we dan een beeld van het risico. Voor deze beoordeling maken we, indien mogelijk, gebruik van erkende modellen zoals de Stoffenmanager. Wanneer die beoordeling onvoldoende zekerheid geeft over de blootstelling, kunnen we ook werkplekmetingen uitvoeren.

Naast metingen geven we advies over mogelijke verbetermaatregelen. Een geregistreerd arbeidshygiënist voert de onderzoeken uit of heeft de supervisie hier over.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Jenieke Kuipers-Dekker
T: +31 62 06 13 59 6
E:jenieke.kuipers@tauw.com
LinkedIn