Waarom voorkomen?

Explosies ontstaan niet zomaar. Er zijn grofweg twee soorten explosies: chemisch en fysisch. Beide categorieën brengen een drukgolf voort. Hierdoor kunnen omstanders door rondvliegende delen geraakt worden en gebouwen ontzet raken en instorten. Bij een steekvlam of brand richt de explosie nog meer schade aan. Gezien de negatieve gevolgen en grote impact van een explosie dient deze te allen tijde voorkomen te worden.

Preventie

Om een explosie te voorkomen maken de Tauw specialisten onder andere gebruik van risicoanalyses. Met behulp van deze risicoanalyses en de beoordeling van werkzaamheden stellen we bepaalde voorwaarden en maatregelen op. Daarbij kijken we naar de stoffen waar u mee werkt, het potentiële gevaar van deze stoffen en hoe u een explosie voorkomt. Onze deskundigen hebben veel kennis stoffen die explosies kunnen veroorzaken en van maatregelen die explosies kunnen voorkomen of de schade beperken, zoals explosieluiken.

Het EVD

Ten grondslag aan het voorkomen van explosies ligt het explosieveiligheidsdocument (EVD). Dit document beschrijft alle mogelijke werkzaamheden waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is of zou kunnen zijn van een explosieve atmosfeer. Daarnaast beschrijft het welke tijdelijke en permanente maatregelen nodig zijn om een explosie te voorkomen. Binnen het EVD is de zoneringstekening opgenomen. Het EVD van Tauw voldoet aan de (Europese) wetgeving (ATEX-richtlijn) en de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 7910). Door de eenvoud is ons EVD direct toepasbaar op de werkvloer.
Bovendien voldoen de maatregelen in het EVD aan de arbeidshygiënische strategie. Deze maatregelen bestaan uit zowel organisatorische als technische acties.

Uitvoering

We stellen het EVD op in nauwe samenwerking met de medewerkers die de risicovolle werkzaamheden uitvoeren. Door hen te betrekken bij de inventarisatie en mee te laten denken bij het bepalen van de beheersmaatregelen, voelen zij zich eigenaar van het gevaar en de beheersmaatregelen. Nadat we het EVD hebben opgesteld, presenteren we het document breed aan alle betrokken. Op die manier is iedereen op de hoogte van de (mogelijk) gewijzigde situatie. U kunt het EVD gebruiken ter ondersteuning van het BHV-plan, de installatiescenario’s in het kader van BRZO/Seveso, rampenplannen, het bedrijfsbrandweerrapport en uw brandverzekering.

Downloads

Explosieveiligheid in bedrijven kan beter

Download

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Eldert de Vries
T: +31 61 19 19 03 1
E:eldert.devries@tauw.com
LinkedIn
Eldert de Vries