Gevaren

Gevaren zijn overal. Een bekend, maar onjuist voorbeeld, is dat overal een vliegtuig zou kunnen neerstorten. Daarmee doen we de vliegtuigbranche tekort. Om toch in het voorbeeld te blijven: de kans op het neerstorten van een vliegtuig in de omgeving van een vliegveld is groter dan daarbuiten.
Als ondernemer heeft u misschien weinig invloed op de kwaliteit van het vliegtuig (inkoop), het onderhoud (maintenance), de vakbekwaamheid van de piloot (HR) en de weersomstandigheden. Als onderneming heeft u wel invloed op uw eigen activiteiten. Door goede machines in te kopen en te onderhouden, medewerkers op te leiden en goed te zorgen voor uw medewerkers kunt u de kans op en/of de gevolgen van een gevaar sterk beperken.

Onze werkwijze

Tauw heeft een unieke methode voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie, kortweg RI&E. De methodiek bestaat uit een aantal fases:

  1. Inventarisatie van alle activiteiten.
  2. Benoemen van de gevaren, de gevolgen en de risicofactoren.
  3. Het omzetten van het gevaar naar een risico via de rankingsmethode van Kinney en Wiruth.
  4. Het bepalen van de beheersmaatregelen.
  5. Het inventariseren van de invloed van de beheersmaatregel op het gevaar.
  6. Opnieuw beoordelen van het risico als de beheersmaatregelen volledig of gedeeltelijk genomen zijn.

Vanzelfsprekend volgen we bij het bepalen van de beheersmaatregelen de arbeidshygiënische strategie en kijken we naar de technische en economische haalbaarheid.

Het heeft de voorkeur de stappen 1 en 4 samen met de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren te doen. Zo ontstaat draagvlak binnen de organisatie en geeft u als bedrijf de medewerker de kans om mee te denken in het wegnemen van eigen gevaren. De ervaring is dat medewerkers zo eigenaar worden van hun eigen gevaar en gaan meedenken in oplossingen. De betrokkenheid wordt zo zeer groot, waardoor een levendige RI&E ontstaat.

Verdieping

Mocht u een eigen (rankings)methode hebben voor het uitvoeren van de RI&E of bestaat er voor uw branche een branche-RIE/arbocatalogus, dan passen wij ons naadloos daar op aan. Het doel is immers ervoor te zorgen dat de gevaren weggenomen of zo beheerst worden, dat het risico bij de uitvoering van de werkzaamheden laag of aanvaardbaar is.

Mocht uit de RI&E blijken dat er een verdieping nodig is, bijvoorbeeld het uitvoeren in het kader van een Aanvullende Risico-inventarisatie & -evaluatie (ARIE), dan zijn er binnen Tauw verschillende specialisten op o.a. de technische werkvelden machineveiligheid, explosieveiligheid, brandveiligheid, bouwveiligheid, installatiescenario’s, opslag van en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen, compliance management, managementsystemen en CROW werken in en met verontreinigde bodem, die u verder kunnen helpen. Ook kan Tauw u helpen bij het voldoen aan de verplichtingen vanuit de ARIE (Beleidsverklaring, Veiligheidsbeheerssysteem, Noodplan, Installatiescenario’s, informeren omgeving).

Tauw heeft zelf gecertificeerde hoger veiligheidskundigen (HVK) in dienst die uw RI&E kunnen toetsen conform de arbeidsomstandighedenwet.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Eldert de Vries
T: +31 61 19 19 03 1
E:eldert.devries@tauw.com
LinkedIn
Eldert de Vries