Opstellen register wet- en regelgeving

Voor een goed overzicht van wettelijke eisen maken we een register op maat, waarin utsluitend de eisen zijn opgenomen die op uw bedrijf van toepassing zijn. Deze wettelijke eisen koppelen wij aan uw bedrijfsactiviteiten en de daaraan verbonden milieu- en arboaspecten. In het overzicht ziet u direct welke wet- en regelgeving voor welke bedrijfsactiviteiten van toepassing is. De registers voldoen hiermee aan de gestelde eisen uit ISO 14001 voor milieu en OHSAS 18001 voor arbo.

Up-to-date register en consequenties

Als wij voor u het register van wettelijke eisen beheren, zorgen wij ervoor dat wijzigingen tidig worden gesignaleerd en verwerkt. Periodiek rapporteren we deze wijzigingen aan u. Hierbij analyseren we tevens de praktische consequenties voor uw bedrijfsvoering. Deze bespreken we vervolgens met u om te bepalen of, en zo ja, welke acties daaruit voortkomen.

Digitalisering

Tauw werkt samen met uitgeverij RDMG. We kunnen u een abonnement bieden op de Databank Milieu en/of de Databank Arbo. Dit zijn databases met relevante informatie op het gebied van milieu- en arbowetgeving. Veel gebruikers blijken met toegang tot deze database hun traditionele abonnementen op handboeken over milieu- en arbowetgeving niet meer nodig te hebben, wat dan weer kosten bespaart.

Wij kunnen uw register van wettelijke eisen bij RDMG laten digitaliseren. U krijgt dan uw uw eigen pagina, die toegankelijk is voor uw hele organisatie. Hiermee is uw digitale register voortdurend up-to-date en heeft u er altijd toegang toe.

Neem voor meer informatie, een voorbeeldregister of een proefabonnement op de databanken van RDMG contact met ons op. Tauw Takes Care!

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Marco Bastiaanssen
T: +31 61 13 58 87 0
E:marco.bastiaanssen@tauw.com
LinkedIn
Marco Bastiaanssen