Vaak zijn ongevallen te wijten aan organisatorische aspecten en gedrag. Het is dan ook belangrijk dat u voorafgaand aan een bouwproject maatregelen treft en goede afspraken maakt met uw aannemer zodat die zich houdt aan de minimale wettelijke verantwoordelijkheden. Tauw ondersteunt u hierbij, tijdens de ontwerpfase en vooral in de uitvoeringsfase. Wij voeren veiligheidskundige audits uit met aandacht voor:

  • Toetsing van veiligheid op de bouwplaats op basis van wettelijke veiligheidsvoorschriften
  • Check of de uitvoerende partij (die primair verantwoordelijk is voor veiligheid op de bouwplaats) zich houdt aan de afspraken op gebied van veilighei
  • Check of de veiligheid op de bouwplaats en voor de omgeving zijn geborgd

Wij maken overzichtelijke rapportages van de tekortkomingen en adviseren u vervolgens over de opvolging daarvan. Daarnaast helpen wij u bij de sturing op organisatorische aspecten en gedrag.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Daan van Wieringen
T: +31 61 09 42 47 1
E:daan.vanwieringen@tauw.com
LinkedIn