Tauw maakt V&G concreet met behulp van het ‘vier O’-model voor het veilig bouwen en beheren van bouwwerken. De vier O’s staan hierbij voor ontwerp, omgeving, omstandigheden, organisatie. Daarnaast maakt een op maat gemaakte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) standaard onderdeel uit van onze werkzaamheden. Op die manier denken wij in een vroegtijdig stadium na over maatregelen in de ontwerp- en bouwfase om zo veiligheids- en gezondheidsrisico’s te verkleinen.

Wij ondersteunen u met het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van de V&G-plannen die daaruit voortvloeien. Los daarvan verzorgen wij regelmatig cursussen over veiligheid in de ontwerpfase.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Daan van Wieringen
T: +31 61 09 42 47 1
E:daan.vanwieringen@tauw.com
LinkedIn