Wij hebben ervaring met uiteenlopende projecten: van veiligheidskundige begeleiding bij bodemsaneringsprojecten en projecten in de grond-, weg- en waterbouw tot en met begeleiding bij de bouw van grote industriële bedrijven.

Binnen onze veiligheidskundige begeleiding verzorgen we de volgende werkzaamheden:

  • Verzorgen van voorlichting en instructies (bijvoorbeeld in de vorm van toolboxmeetings)
  • Verzorgen van coördinatie met bevoegd gezag
  • Adviseren in het kader van wettelijke voorschriften uit de arbowetgeving
  • Opstellen en toetsen van veiligheidsplannen en taakrisicoanalyses
  • Opstellen en aanvullen van risicoinventarisaties en –evaluaties
  • Deelnemen aan coördinatiebesprekingen van verschillende uitvoerende partijen
  • Uitvoeren van dagelijks veiligheidskundig toezicht op de bouwplaats

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Daan van Wieringen
T: +31 61 09 42 47 1
E:daan.vanwieringen@tauw.com
LinkedIn