Een brandveilige werk- en leefomgeving

Een brandveilige werk- en leefomgeving is een ‘license to operate’ voor bedrijven. Maar hoe bereik je dat? We kunnen niet alle bedrijven in Nederland voorzien van een sprinklerinstallatie, ook omdat blussen met water in bepaalde procesinstallaties juist een averechts effect heeft.

Tauw heeft als filosofie dat het brandveiligheidsniveau van bedrijven afgestemd moet zijn op de werkelijke brandrisico’s. De brandveiligheidsmaatregelen zouden bij voorkeur preventief moeten zijn en repressieve maatregelen zouden effectief moeten zijn bij geloofwaardige incidenten.

Wij beschikken over de juiste ervaring met normen voor brandbeveiliging (zoals NFPA) en kennen het speelveld. Daarbij is actuele kennis van wet- en regelgeving (waaronder Bouwbesluit 2012 en de diverse PGS-richtlijnen) paraat, zodat wij borgen dat u ook op brandveiligheidsgebied in compliance blijft met uw vigerende omgevingsvergunning en het Activiteitenbesluit.

Tauw is uw partner voor brandveiligheid en helpt u te komen tot praktische, doelmatige en passende oplossingen voor een brandveilige omgeving.

Wij kunnen u onder andere ondersteunen bij:

·         Advisering opslag gevaarlijke stoffen (PGS 15)
·         Advisering opslagtanks (PGS 29) let op: aangepaste wetgeving 
·         Advisering brandveiligheidsinstallaties
·         Advisering industriële brandbestrijding
·         Brandveiligheidsconcepten gebouwen / brandveiligheidsplannen inrichtingen
·         Brandveiligheidsinspecties
·         Gelijkwaardigheid grote brandcompartimenten, brandwerendheid draagconstructies
·         Bedrijfsnoodplannen

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Martin van den Berg
T: +31 65 53 02 35 7
E:martin.vandenberg@tauw.com
LinkedIn