De aanwezigheid van een bedrijfsbrandweer (materieel en personeel) is verplicht als:

  • er zich binnen de inrichting reële en typerende brandweerscenario’s kunnen voordoen, én
  • de effecten van incidenten buiten de inrichtingsgrens reiken, én
  • die brandweerscenario’s effectief bestrijdbaar zijn.

Bedrijfsbrandweerrapportage als basis
De gang van zaken bij de beoordeling is als volgt: de Veiligheidsregio beoordeelt of een bedrijf wellicht een bijzonder gevaar oplevert voor de leefomgeving en daarom moet beschikken over een bedrijfsbrandweer. Die beoordeling vindt plaats aan de hand van een bedrijfsbrandweerrapportage die een inrichting zelf moet opstellen. Deze rapportage bestaat onder andere uit:

  • een analyse van de maatgevende brandweerscenario’s;
  • een beschrijving van de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen en bestrijdingsstrategie met bijbehorende tijd-taakanalyse en grafische weergave.

Wel of niet bedrijfsbrandweerplichtig
De beoordeling van de bedrijfsbrandweerrapportage kan voor u leiden tot een van de volgende conclusies:

  • Er is geen bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid. Uw bedrijf hoeft dan ook niet te beschikken over een bedrijfsbrandweer.
  • Er is weliswaar sprake van een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid, maar aangezien uw bedrijf beschikt over stationaire brandveiligheidsvoorzieningen die de brandweerscenario’s afdekken, komt de verplichting voor een bedrijfsbrandweer redelijkerwijs te vervallen.
  • Er is sprake van een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid en de brandweerscenario’s worden niet bestreden met stationaire voorzieningen. Uw bedrijf wordt bedrijfsbrandweerplichtig, waarbij de veiligheidsregio de omvang van de bedrijfsbrandweer qua personeel en materieel vaststelt.

Tauw: veel ervaring
Tauw heeft veel ervaring met het opstellen van bedrijfsbrandweerrapportages voor verschillende typen inrichtingen in meerdere veiligheidsregio’s. Wij kunnen u dan ook helpen met alle bijbehorende facetten: van het analyseren van uw bedrijfsprocessen, de potentiële risico’s en de effecten bij een ongeval, tot het vaststellen van de mogelijke risicoreducerende maatregelen en bestrijdingsstrategieën.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Viola van Pelt - van Staalduinen
T: +31 63 17 41 47 2
E:viola.vanstaalduinen@tauw.com
LinkedIn