Deze kosten zijn te voorkomen. Tauw heeft een risicoscan voor bluswater ontwikkeld waarop u precies ziet wat de gevolgen van grote hoeveelheden bluswater zijn voor uw bedrijf. We lopen daarbij verschillende scenario’s door en kunnen eenvoudig verschillende maatregelen voor u doorrekenen. U kunt zich dan voorbereiden en in het geval van een calamiteit heel veel kosten besparen.

Op basis van nauwkeurige maaiveldgegevens brengen we de oppervlakkige afstroming in beeld waarbij potentiële afstromingsrichtingen zichtbaar worden. Daarnaast berekenen we het ‘bovenstrooms’ gelegen areaal en de aanwezige lokale laagtes waar bluswater zich kan verzamelen. Hiermee ontstaat een overzichtelijk beeld van de verspreiding van het bluswater en de daarbij horende risico’s . De scan biedt op deze manier handvatten voor kosteneffectieve maatregelen. Wij adviseren u vervolgens over mogelijk te nemen maatregelen en alternatieven. Voorkomen is tenslotte altijd beter dan genezen!

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Pieter Luiten
T: +31 62 92 40 87 7
E:pieter.luiten@tauw.com
LinkedIn
Pieter Luiten