Gevaarlijke stoffen in uw bedrijf. Wat nu?

Vanuit de RI&E (risicoinventarisatie en -evaluatie), ARI&E (Aanvullende Risico Inventarisatie & Evaluatie) of de aanvullende RI&E Gevaarlijke Stoffen, kan blijken dat binnen uw bedrijf stoffen aanwezig zijn die gevaarlijk zijn of kunnen zijn. Voor Tauw is dit het startpunt om te onderzoeken of de stoffen bewezen gevaarlijk zijn en onder welke omstandigheden de stoffen zo gevaarlijk zijn dat er maatregelen vereist zijn. 

Door de jarenlange ervaring van Tauw binnen de industrie, zijn we in staat de mogelijke blootstelling aan een stof te kwantificeren en om het werkelijke gevaar in uw bedrijfsproces voor de medewerkers te bepalen. We hebben al verschillende chemische plants door heel Nederland en klanten met ogenschijnlijk minder gevaarlijke stoffen geholpen.

 

 

De werkwijze van Tauw

 onderzoek gevaarlijke stoffen, bedrijven

Geaccrediteerde meetmethodieken

Wij maken bij het uitvoeren van de analyses gebruik van de geaccrediteerde meetmethodieken en analysemethodes, zodat de resultaten altijd uniform en ook door derden te interpreteren en te toetsen zijn.
Tauw heeft een aantal arbeidshygiënisten in dienst die samen met onze meetspecialisten de verschillende metingen uitvoeren.

Onze werkwijze is:

  1. In kaart brengen van de activiteiten.
  2. In kaart brengen van de (mogelijke) blootstelling(en).
  3. Opstellen van meetplan en -protocol.
  4. Het uitvoeren en begeleiden van de metingen zelf.
  5. Analyseren en beoordelen van de meetresultaten.
  6. Meedenken in de beheersmaatregelen.
  7. Eventueel voorlichting aan het personeel.

Onze kennis gaat verder dan alleen het meten van blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Wij kunnen ook geluidsmetingen (op de werkplek), lucht-, bodem- en watermonsternemingen uitvoeren, analyseren en de resultaten beoordelen en/of te interpreteren.

Laat Tauw gevaarlijke stoffen in uw bedrijf onderzoeken

Samenwerking tijdens de analyses

Om tot een goede analyse te komen werkt Tauw zoveel mogelijk samen met uw bedrijfsarts of Arbodienst en met de afdeling HR. Bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen is discretie uitermate belangrijk. Vanuit onze objectiviteit en onafhankelijkheid is Tauw in staat die rol, waarbij soms ook de ondernemingsraad en vakbond betrokken is, in te vullen.

Werkt u met gevaarlijke stoffen of weet u niet of uw stoffen gevaarlijk zijn? Dan kunnen we u ook ondersteunen bij het indelen van de stoffen aan de hand van REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) en u adviseren omtrent de opslag conform de Publicatie Reeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Daarnaast helpen we u met de manier van verpakken en stickeren conform CLP (Classification, Labelling and Packaging) en het opstellen van een MSDS (Material Safety Data Sheet).

 

 

 

 

Projectreferenties

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Willem Kiezebrink
T: +31 62 14 77 91 1
E:willem.kiezebrink@tauw.com
LinkedIn
Willem Kiezebrink