Bedrijven hebben een groot aantal wettelijke verplichtingen op het gebied van gevaarlijke stoffen. Hierdoor zien ze regelmatig door de bomen het bos niet meer. Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) heeft een tool ontwikkeld waarmee bedrijven zelf kunnen controleren in hoeverre ze aan hun verplichtingen voldoen; de tool Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen.

Vier stappen

In vier stappen beoordeelt u of uw bedrijf gezond en veilig werkt met gevaarlijke stoffen:

  • Registreer de stoffen en ken de gevaren
  • Beoordeel de risico’s
  • Bepaal of de juiste maatregelen worden genomen
  • Borg de aanpak van gevaarlijke stoffen

In de praktijk zien wij dat het niet altijd even eenvoudig is om deze vier stappen te doorlopen. Met de kennis en ervaring van onze adviseurs helpen wij u graag om de stappen effectief toe
te passen, waarbij wij zoveel mogelijk gebruik maken van de systemen en informatie die al in uw bedrijf aanwezig zijn. Dat werkt effi ciënt en kostenbesparend.

Onze ondersteuning kan variëren van het adviseren over een praktische wijze van invulling geven aan veilig en gezond werken, tot het beoordelen van risico’s op basis van blootstellingsmodellen of metingen. Daarnaast adviseren we over beheersmaatregelen (bijvoorbeeld hoe te voldoen aan de maatregelen uit het veiligheidsinformatieblad), verzorgen we voorlichting (bijvoorbeeld over het opstellen van werkinstructiekaarten) en ondersteunen we bij het opzetten van arbozorg.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Eldert de Vries
T: +31 61 19 19 03 1
E:eldert.devries@tauw.com
LinkedIn
Eldert de Vries