Het opstellen van blootstellingsscenario’s is een verplichting onder de REACH-verordening voor een stof die wordt geclassificeerd als gevaarlijk volgens de EU-GHS regels, indien van die stof meer dan 10 ton per jaar per geregistreerd bedrijf (producent of importeur) in de handel wordt gebracht. Wanneer de stof in een mengsel aanwezig is beneden een bepaalde grens, normaliter 1 gewichtsprocent, vervalt deze verplichting.

Blootstellingsscenario’s zijn voorwaarden en omstandigheden die beschrijven hoe:

  • Stoffen worden geproduceerd of gebruikt gedurende hun levensduur
  • De fabrikant of importeur blootstellingen beheerst
  • De aanbevelingen aan gebruikers luiden

Deze gegevens worden aan het veiligheidsinformatieblad van stoffen toegevoegd waarmee een extended safety data sheet (e-SDS) ontstaat.

Tauw is gespecialiseerd in het beoordelen van werksituaties op het gebied van gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Daarnaast adviseren wij over beheersmaatregelen ter verbetering van de werksituatie.

Bij het ontwikkelen van blootstellingsscenario’s starten we met de identificatie van de toepassingen van een stof. Daarbij brengen we het downstreamgebruik in kaart en vertalen dit in het ‘use descriptor system’, waarmee het gebruik van een stof eenduidig wordt beschreven. Vervolgens beoordelen we met behulp van modellen de beheersmaatregelen en geven aan wat deze betekenen voor de blootstelling. We kunnen algemene blootstellingsscenario’s ontwikkelen door stoffen en/of gebruiken te clusteren, maar we kunnen ook specifieke blootstellingsscenario’s opstellen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Niels Leerling
T: +31 65 26 93 64 2
E:niels.leerling@tauw.com
LinkedIn
Niels Leerling