Sinds 20 januari 2009 is deze verordening van kracht als vervanging van de indeling volgens de Wet Milieugevaarlijke Stoffen. De nieuwe regels van indeling worden gefaseerd ingevoerd:

  • Sinds eind 2010 dienen zuivere stoffen te worden ingedeeld volgens EU-GHS
  • Voor mengsels geldt dit vanaf 1 juni 2015

De verordening introduceert een andere vorm van de gevarensymbolen en drie nieuwe typen gevarensymbolen. Fabrikanten en importeurs van chemische stoffen en mengsels moeten de indeling en etikettering van de producten, die zij op de Europese markt brengen, aanpassen aan de EU-GHS verplichtingen.

Tauw ondersteunt bedrijven bij het voldoen aan de nieuwe regels met:

  • Het vaststellen van de classificaties en etikettering volgens EU-GHS
  • Het opstellen of aanpassen van veiligheidsinformatiebladen
  • Het melden van de classificatie van stoffen aan het Europese bureau ECHA
  • Het verzorgen van voorlichting over de EU-GHS regels

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Eldert de Vries
T: +31 61 19 19 03 1
E:eldert.devries@tauw.com
LinkedIn
Eldert de Vries