De PGS-programmaraad heeft op 13 juli 2016 de nieuwe richtlijn gepubliceerd. De richtlijn is online beschikbaar. De PGS programmaraad heeft bekend gemaakt dat bedrijven die te maken hebben met de richtlijn op korte termijn een implementatieplan moeten overleggen. Tauw kan hierbij de gewenste ondersteuning bieden. 

Voldoen aan de nieuwe PGS 29 richtlijn. 

Is uw exploitatie van uw PGS 29-tanks straks nog conform Best Beschikbare Techniek (BBT) en voldoen uw veiligheidsmaatregelen? Het bevoegd gezag kan uw vergunning middels een ambtshalve wijziging aanpassen. De PGS 29:2016 richtlijn is dan voor u van kracht. Bent u daarna (nog) in compliance?

Tauw heeft ruime ervaring met alle aspecten van de PGS 29 richtlijn. Onze adviseurs werken mee aan de ontwikkeling van verschillende richtlijnen, waaronder ook deze richtlijn. Daarnaast zijn onze adviseurs thuis in gerelateerde vraagstukken zoals bodembescherming, bodembeschermende voorzieningen,  bodemonderzoek, brandveiligheid en veiligheidsmanagementsystemen. 

Ondersteuning met gap-analyse en implementatieplan

Wij adviseren u om tijdig een grondige gap-analyse uit te voeren om afwijkingen van de PGS 29:2016 in kaart te brengen. Op basis hiervan kunt u een gepast implementatieplan opstellen. Zo houdt u de regie van het uitvoeren in eigen hand en worden eventuele investeringen tijdig gebudgetteerd en gepland. Mogelijke aanpassingen zijn:

  • Overvulbeveiliging: de beleidslijn is om geschikte onafhankelijke overvulbeveiligingen te eisen
  • Bodembeschermende voorzieningen
  • Tankputbeveiligingen: de beleidslijn is om stationaire voorzieningen te eisen

Een breed scala aan bedrijven ging u al voor. Additionele informatie over de scope van de PGS 29 richtlijn, de aanstaande veranderingen, de geplande implementatie, de mogelijke acties voor bedrijven en de handhaving van de richtlijn is hier te vinden. 

Wilt u meer weten over de voortgang en impact van de PGS 29 richtlijn bij uw bedrijf? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs staan voor u klaar.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Pieter Luiten
T: +31 62 92 40 87 7
E:pieter.luiten@tauw.com
LinkedIn
Pieter Luiten