De PGS 15:2011 was slechts gedeeltelijk geactualiseerd. Met de versie uit 2011 is een aantal jaar ervaring opgedaan en met de opgedane ervaring en de nieuwste stand der techniek is in september 2016 een nieuwe PGS 15 gepubliceerd. Met deze actualisatie is ook beter voldaan aan de wens om de voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven. Daarnaast is generiek voorzien in de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangeven of dit wel of niet is toegelaten. 

Wijzigingen PGS 15

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige versie is de introductie van twee nieuwe beschermingsniveaus. In de PGS 15:2011 was sprake van drie beschermingsniveaus, in de nieuwe versie zijn in totaal vier beschermingsniveaus omschreven en hierbij zijn twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd, namelijk 2a en 4. Beschermingsniveau 2a maakt het mogelijk om binnen voorwaarden tot maximaal 100 ton op te slaan zonder blussysteem en zonder dat gerekend wordt op een binnenaanval door de brandweer. Beschermingsniveau 2, is overbodig geworden en geschrapt in de nieuwe versie.

Het laatste beschermingsniveau 4 is geïntroduceerd voor de opslag van niet brandbare en niet brandonderhoudende stoffen. Beschermingsniveau 3 is als te zwaar beoordeeld voor deze categorie stoffen.

Wilt u een vergunning reviseren van uw bestaande situatie, en is beschermingsniveau 2 voor uw PGS 15 opslag aangewezen, dan kan worden bezien of kan worden overgestapt naar beschermingsniveau 1 of 2a, of naar een situatie met meerdere opslagen van ieder maximaal 10 ton. Daarnaast werd beschermingsniveau 3 als te zwaar beoordeeld indien het gaat om de opslag van niet-brandbare en niet-brandonderhoudende stoffen, hierin voorziet momenteel beschermingsniveau 4. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Arjan van Zeeburg
T: +31 65 12 08 64 0
E:arjan.vanzeeburg@tauw.com
LinkedIn