REACH stelt eisen aan organisaties die chemicaliën produceren, importeren of gebruiken. Betreffende bedrijven moeten:

 • Informatie verzamelen over de eigenschappen van die chemicaliën
 • Risico’s evalueren en beoordelen bij het gebruik van die stoffen
 • Maatregelen treffen om risico’s te beheersen
 • Over deze onderwerpen communiceren in de keten

Tauw kan uw bedrijf op verschillende manieren ondersteunen, we:

 • Maken de gevolgen van REACH voor uw organisatie inzichtelijk
 • Begeleiden producenten en importeurs in het registratieproces
 • Stellen blootstellingsscenario’s op
 • Stellen veiligheidsinformatiebladen op of passen deze aan

Voor downstream gebruikers heeft Tauw het REACH Adaptatieprogramma ontwikkeld, dat de volgende elementen bevat:

  • Presentatie aan het management over REACH
  • Bewustwordingsbijeenkomst voor sleutelfunctionarissen
  • Voorbereiding van een passende set stappen en hulpmiddelenBepalen van de uitgangspositie

 • Inventariseren van stofgegevens
 • Controleren volledigheid van Veiligheidsinformatiebladen
  • Voldoen opslagvoorzieningen?
  • Wordt gewerkt in overeenstemming met de Veiligheidsinformatiebladen?Beoordelen van locatie en werksituaties

 • Opstellen REACH status rapport
 • Voorbereiden en invoeren van het REACH Adaptatieprogramma

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Jenieke Kuipers-Dekker
T: +31 62 06 13 59 6
E:jenieke.kuipers@tauw.com
LinkedIn