Tauw voert deze toetsing uit door middel van risicoberekeningen. Vervolgens adviseren we over risicoverlagende maatregelen. Wij hebben de beschikking over gespecialiseerde software zoals RBM2 en Carola om gedetailleerde berekeningen uit te voeren en te toetsen wat de gevolgen van de voorgenomen ontwikkelingen zijn.

Uit de berekeningen volgen de afstanden en contouren van het plaatsgebonden risico, het groepsrisico en de eventuele knelpunten die hieruit naar voren komen. De rapportage die Tauw oplevert voor deze onderzoeken is inzetbaar bij de ruimtelijke onderbouwing bij ieder bestemmingsplan.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Danny Pol
T: +31 65 47 12 35 7
E:danny.pol@tauw.com
LinkedIn
Danny Pol