Binnen REACH zijn verplichtingen voor veiligheidsinformatiebladen (VIB) opgenomen. Het VIB of safety data sheet (SDS) is een veiligheidsinformatieblad over een stof of mengsel en is bedoeld voor alle gebruikers in de toeleveringsketen.

Het VIB geeft informatie over het veilig gebruik van ingedeelde stoffen en mengsels. Bestaande VIB’s mochten tot 1 december 2010 gebruikt worden. Als er nieuwe informatie over een stof beschikbaar is, of er tussentijdse wijzigingen zijn, moet het VIB worden aangepast aan de nieuwe regels volgens REACH.

Bij het opstellen van het VIB moet informatie uit onder REACH voor stoffen opgestelde chemische veiligheidsrapporten worden meegenomen en moeten, indien van toepassing, blootstellingsscenario’s zijn opgenomen.

Tauw ondersteunt bedrijven bij het voldoen aan de nieuwe regels met het:

  • vaststellen van de classificatie en etikettering volgens EU-GHS
  • opstellen/aanpassen van veiligheidsinformatiebladen
  • opstellen van blootstellingsscenario’s
  • beoordelen of een gebruiker voldoet aan wat in VIB’s is beschreven
  • gebruiker adviseren over hoe te voldoen aan VIB

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Willem Kiezebrink
T: +31 62 14 77 91 1
E:willem.kiezebrink@tauw.com
LinkedIn
Willem Kiezebrink