Deze scenario’s geven het volgende weer:

  • Risico’s op en effecten van het falen van installaties
  • Maatregelen om falen te voorkomen
  • Maatregelen om effecten te beperken

Het opstellen van installatiescenario’s komt voort uit wettelijke voorschriften uit het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) 2015 en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze voorschriften gelden voor bedrijven die verplicht zijn tot het opstellen van een Veiligheidsrapport (VR) en bedrijven die een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) moeten opstellen en die ook ARIE-plichtig zijn. De uitwerking dient te geschieden volgens een vast format, vastgelegd in de PGS6.

Het opstellen van installatiescenario’s gebeurt in een aantal stappen. Tauw heeft de kennis en ervaring om u te ondersteunen bij het opstellen hiervan. De aanwijzing van installaties is afhankelijk van de grootte van insluitsystemen van de installatie met gevaarlijke stoffen. Aan de hand van de 11 directe oorzaken (uit de Regeling risico zware ongevallen) identificeren we per installatie meerdere, relevante scenario’s.

Daarna volgen per scenario de waarschijnlijkheid, het effect en de genomen maatregelen om te voorkomen dat het scenario zich voordoet. De scenario’s toetsen we dan aan het beleid en de risicomatrix van uw bedrijf. Daarmee kan worden vastgesteld of het risico acceptabel is. De vaststelling en uitwerking van de scenario’s verwerken we in een rapportage.


Het opstellen van installatiescenario’s gebeurt in een aantal stappen. Tauw heeft de kennis en ervaring om u te ondersteunen bij het opstellen hiervan. De aanwijzing van installaties is afhankelijk van de grootte van insluitsystemen van de installatie met gevaarlijke stoffen. Aan de hand van de 11 directe oorzaken (uit de BRZO’99) identificeren we per installatie meerdere, relevante scenario’s.

Daarna volgen per scenario de waarschijnlijkheid, het effect en de genomen maatregelen om te voorkomen dat het scenario zich voordoet. De scenario’s toetsen we dan aan het beleid en de risicomatrix van uw bedrijf. Daarmee kan worden vastgesteld of het risico acceptabel is. De vaststelling en uitwerking van de scenario’s verwerken we in een rapportage.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Pieter Luiten
T: +31 62 92 40 87 7
E:pieter.luiten@tauw.com
LinkedIn
Pieter Luiten