CE-markering; voldoen aan wettelijke eisen

De meeste arbeidsmiddelen (machines, installaties, apparaten en gereedschappen) die u koopt zijn CE-gemarkeerd. Maar wat zegt die markering u? Een in Nederland gekocht CE-gemarkeerd arbeidsmiddel, is een arbeidsmiddel dat voldoet aan een aantal wettelijke eisen met betrekking tot de veiligheid en de Nederlandse gebruikershandleiding. Een fabrikant vraagt een CE-markering aan met als doel het arbeidsmiddel in meerdere Europese landen te mogen verkopen, zonder dat de fabrikant in elk land weer opnieuw zijn arbeidsmiddel moet laten onderzoeken en toetsen aan de eisen van dat land.

Laat uw machineveiligheid beoordelen door deskundigenRichtlijnen omtrent oude (samengestelde) machines

Specifiek voor machines geldt de Europese machinerichtlijn. Deze richtlijn (2006/42/EG) geeft de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften aan machines, hijs- en hefgereedschappen, kabels en meer. De praktijk leert dat in vele industriële omgevingen oude tot zeer oude machines nog prima werken. In de loop der tijd zijn defecte onderdelen vervangen en sommige machines samengesteld.

Toch moeten ook oude machines naar de huidige maatstaven veilig zijn. En als een machine-eigenaar onderdelen vervangt of machines gaat samenbouwen, dan is er een kans dat de eigenaar door het bevoegd gezag gezien wordt als de fabrikant en daarmee mogelijk aansprakelijk gesteld wordt voor eventuele nadelige gevolgen.

Toetsen van machines door deskundigen

Het is daarom belangrijk bij de ingebruikname van een machine, deze te laten beoordelen door een onafhankelijk deskundige van Tauw. Dit kan als onderdeel van de Management of Change (MOC) in het kader van de Brzo-wetgeving of het managementsysteem.

Deze deskundige gaat niet het werk van de deskundige die de CE-markering heeft afgegeven opnieuw doen, maar letten op de gevaren en risico’s die het gebruik van de machine met zich meebrengt. U moet dan onder andere denken aan toegankelijkheid van de machine bij storing, werkhouding van medewerkers en niet of onvoldoende afgeschermde delen. Deze toets voeren we ook uit voor oude en in gebruik zijnde machines.

 

Wilt u de veiligheid van machines laten beoordelen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Eldert de Vries
T: +31 61 19 19 03 1
E:eldert.devries@tauw.com
LinkedIn
Eldert de Vries