Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO)

Bedrijven die laagdrempelig zijn, dienen minimaal te beschikken over een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Dit managementsysteem omvat een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO-document) en een veiligheidsbeheerssysteem (VBS).
Bedrijven die hoogdrempelig zijn, dienen minimaal te beschikken over een Veiligheidsrapport, een PBZO-document een VBS en een noodplan.

Vertrouwd zijn met de BRZO-regelgeving

Tauw beschikt over ervaren adviseurs die vertrouwd zijn met de BRZO-regelgeving. Wij ondersteunen u bij het opstellen van een PBZO-document en geven daarbinnen inhoud aan de ‘key performance indicators’. Voor het veiligheidsbeheerssysteem maken wij gebruik van de NTA 8620, waarin de richtlijnen voor een veiligheidsmanagementsysteem zijn opgenomen. De vereisten voor hoogdrempelige inrichtingen zijn hier te vinden.

Wij werken met u samen bij het opstellen van de documenten en proberen ‘papieren tijgers’ te voorkomen. Onze uitgangspunten zijn dat het veiligheidsmanagementsysteem voldoet aan de wettelijke vereisten, bijdraagt aan een zo groot mogelijke interne en externe veiligheid, en werkbaar is in de praktijk.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Viola van Pelt - van Staalduinen
T: +31 63 17 41 47 2
E:viola.vanstaalduinen@tauw.com
LinkedIn