Het VMS stelt een organisatie in staat om voortdurend aan de gestelde eisen te voldoen en prestaties op bepaalde gebieden te verbeteren. Belangrijk is dat er een goede balans bestaat tussen beheersen en verbeteren (PDCA-cyclus). Borging van de bereikte verbeteringen is cruciaal om terugval in prestaties te voorkomen.

Tauw heeft ervaring met het opstellen van een VMS volgens de vereisten vanuit het BRZO:2015 en volgens de Nederlandse Technische Afspraak 8620 (NTA 8620). Deze afspraak is een norm voor het opstellen van een VMS. De opzet is gebaseerd op de indeling van ISO14000 en/of OHSAS 18001. Voornoemde managementsystemen worden thans geactualiseerd en opgesteld volgens de High Level Structure (HLS). De nieuwe NTA8620 zal hierbij aansluiten.  Een VMS dat opgezet is volgens de NTA voldoet aan de vereisten van een VMS die geëist wordt vanuit het BRZO:2015.

Tauw houdt het principe aan dat het optuigen dan wel verbeteren van het VMS uit de organisatie zelf dient voort te komen. Onze rol beperkt zich, bij voorkeur, tot het faciliteren en bewaken van het ontwikkelingsproces. We anticiperen - vanuit kennis van zaken over potentiële risicobronnen en een brede ervaring op het vlak van milieu- en arbomanagement (ISO 14001 respectievelijk OHSAS 18001) - zo goed mogelijk op voorzienbare knelpunten in dat proces.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Viola van Pelt - van Staalduinen
T: +31 63 17 41 47 2
E:viola.vanstaalduinen@tauw.com
LinkedIn