Het VR beschrijft de actuele veiligheidssituatie van het BRZO-bedrijf en bevat de volgende onderdelen:

  • Deel 1: Algemene beschrijving van de inrichting, veiligheidsmanagementsysteem en voorzienbare gevaren
  • Deel 2: Proces- en installatiebeschrijving
  • Deel 3: Gedetailleerde beschrijving installatie- en bedrijfsbrandweerscenario’s en analyses (QRA en MRA)

Het bevoegd gezag moet het VR goedkeuren. Daarnaast moet het VR elke vijf jaar geactualiseerd worden.

Het opstellen van een VR kan ook onderdeel zijn van een aanvraag Omgevingsvergunning Milieu. In dit geval hoeven alleen de ‘gesterde’ (*) delen te worden bijgevoegd. Voordat gestart wordt met de activiteiten waarvoor de vergunning is aangevraagd en verleend, moet een volledig VR worden opgesteld.

Tauw heeft veel ervaring met het opstellen van dergelijke vergunningaanvragen en kan het opstellen van een VR dan ook gelijktijdig met het opstellen van de vergunningaanvraag verzorgen. Daarnaast verzorgen we ook BRZO-werkzaamheden die losstaan van een vergunningentraject, zoals het opstellen en implementeren van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS).

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Pieter Luiten
T: +31 62 92 40 87 7
E:pieter.luiten@tauw.com
LinkedIn
Pieter Luiten