Met de komst van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) 2015 is het onderwerp veroudering een belangrijk onderdeel geworden van element iii; de controle op de exploitatie van het VeiligheidsManagementSysteem (VMS). Om in compliance met Brzo 2015 te blijven, dienen bedrijven het managen van veroudering te verankeren in hun HSE-zorgsystemen. Middels goed asset management kan de levensduur van uw equipment worden verlengd tot ruim boven de beoogde levensduur, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de betrouwbaarheid en integriteit.

Conditie van equipment
De overheid heeft aangegeven dat veroudering een belangrijk onderdeel is van de Brzo inspectie in 2017 . Uit gesprekken met verschillende bedrijven blijkt dat het begrip veroudering niet altijd duidelijk is. Veroudering is het effect waarbij equipment onderhevig is aan een vorm van slijtage en beschadiging, gerelateerd aan de leeftijd en bedrijfsduur. Door deze slijtage en beschadiging ontstaat een toenemende kans op falen. Corrosie is een belangrijke bron voor een Loss of Containment (LoC) van primaire equipment zoals leidingen, vaten en tanks, die grotendeels wordt veroorzaakt door veroudering. 
Veroudering gaat niet alleen over de leeftijd van equipment, maar juist over de conditie ervan en hoe deze verandert door het gebruik ervan in de levenscyclus. De reikwijdte blijft niet alleen beperkt tot insluitsystemen. Het heeft betrekking op: insluitsystemen, besturingssystemen & Lines of Defence, elektrische installatie, controle & instrumentele systemen en bouwwerken & ondersteuningen. Door in hun VMS op te nemen welke verouderingsverschijnselen bij welke equipment op kunnen treden èn welke preventieve acties hiervoor zijn genomen geven bedrijven inzicht in risico’s en mogelijke maatregelen.

Waarborgen van veiligheid
Kortom, veroudering is veel meer dan een compliance issue. Het is een essentiële business verplichting. Dit wordt tevens bevestigd door de focus vanuit de overheid en het bedrijfsleven. Voormalig staatsecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu streeft naar een gifvrije leefomgeving. Eind 2016 heeft ze aangegeven dat het huidige veiligheidsbeleid te vaak wordt geregeerd door incidenten en het ontbreekt aan een gezamenlijke en integrale lange termijn agenda. Onderdeel van de brief van de staatssecretaris is roadmap 1: Veilig investeren en desinvesteren, waarin de bestaande productiefaciliteiten centraal staan. Het gaat om de risico’s van ouderdom en onderhoud, de toepassing van nieuwe technologie op het gebied van sensoren en dataverwerking (ook wel ‘big data’ genoemd) en om de uitdaging van investeringen in nieuwe technologie in bestaande installaties. Onderdeel hiervan is uiteraard ook het vergroten van de betrouwbaarheid en levensduur van het equipment om veiligheid te waarborgen.

Tauw is zeer nauw betrokken bij de opvolging vanuit de road maps. Onze CEO Annemieke Nijhof is voorzitter van de stuurgroep voor het programma 'Duurzame veiligheid in de chemie 2030'. In het programma werken overheid, industrie en wetenschap samen met als doel in 2030 alle incidenten in de chemische industrie met schade voor burgers of omgeving uitgesloten te hebben.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Pieter Luiten
T: +31 62 92 40 87 7
E:pieter.luiten@tauw.com
LinkedIn
Pieter Luiten