Procesbeheersing en kwaliteitsbewaking met een managementsysteem

Als u een product maakt of een dienst levert, dan wilt u garanderen dat het product of de dienst goed is en dat iedereen ze afneemt. Naast deze kwaliteitsdoelstelling heeft u als doel om dat zo veilig mogelijk uit te voeren, met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu. Er zijn een aantal ISO en NTA-normen die uw bedrijf kunnen ondersteunen in het voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 45001 (arbo) en NTA (BRZO). Met deze normen kunt u een integraal managementsysteem inrichten om uw bedrijfsvoering richting te geven en prestaties te beheersen en verbeteren. Zij zorgen voor handvatten om op deze thema’s doelstellingen te formuleren en handvatten om deze doelstellingen te behalen.

Sinds de invoering in 2015 van de high level structure (HLS) in alle nieuwe ISO-normen kunt u verschillende managementsystemen beter op elkaar afstemmen omdat ze een gelijke hoofdstructuur, basiseisen en kernelementen bevatten. Dit geeft voordelen bij integratie, implementatie maar ook bij het onderhouden van het managementsysteem.


managementsystemen en ISO normenBelangrijke (ISO) normen

 • ISO 9001: kwaliteitsmanagementsysteem 
  ISO 9001 wordt gebruikt om te beoordelen of u in staat bent om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving van uw product en eisen van uw organisatie zelf.
 • ISO 14001: milieumanagementsysteem
  ISO 14001 helpt om voor uw organisatie een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering daarvan te borgen.
 • ISO 45001: managementsysteem voor veilig en gezond werken
  ISO 45001 is de opvolger van OHSAS 18001 en laat zien dat u systematisch werkt aan de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers.
 • NTA 8620: managementsysteem BRZO-bedrijven
  NTA 8620 (Nederlandse technische afspraak) is een managementsysteem voor de beheersing van zware ongevallen bij bedrijven die vallen onder het BRZO (Besluit risico zware ongevallen), voortvloeiend uit de Europese SEVESO richtlijn. Lees meer

Voldoen aan alle normen binnen één managementsysteem

Alle hierboven genoemde normen hebben dezelfde structuur, opzet en kernelementen, allen gebaseerd op hun specifieke thema. Daarom adviseren wij om niet voor elke norm een apart managementsysteem te bouwen, maar juist een integraal managementsysteem. Dat betekent dat u met één systeem aan alle normen kunt voldoen. Onze specialisten hebben ruime ervaring in het opzetten en bouwen van een integrale managementsystemen en hebben we vergaande kennis van alle normen. Deze diepgang in kennis over BRZO en ISO-normen is uniek.

 Onze adviseurs helpen uw organisatie graag voldoen aan belangrijke ISO normen

 

In compliance met een integraal managementsysteem

Door implementatie van een (integraal) managementsysteem heeft u:

 • meer grip op prestaties door gerichte sturing
 • aansluiting tussen strategie en praktijk
 • duurzaam relatieonderhoud met de omgeving, overheid en andere stakeholders
 • betere risicobeheersing en kansenbenutting
 • besparingen op bijvoorbeeld afval-, verzuim-, grondstof- of faalkosten
 • geborgd dat u voldoet aan wet- en regelgeving

Tauw biedt begeleiding van opbouw tot certificering!

De start van een managementsysteem begint met een nulmeting. Vanuit deze meting begeleidt Tauw u in het hele proces: van de opbouw van het systeem tot de certificering, of bij een BRZO-bedrijf de inspectie. Wij ondersteunen u bij specifieke processen en onderdelen van het managementsysteem. Ook begeleiden wij u bij het uitvoeren van bijzondere onderzoeken en vergunningstrajecten op het gebied van health and safety of milieu.

De veranderende rol van de HSEQ manager wordt daar zeker in meegenomen. Door de nieuwe norm is hij of zij niet meer diegene die het handboek actueel houdt, maar is juist een partner voor zowel de werkvloer als het topmanagement. Bijvoorbeeld door integraal te denken en de focus te verbreden van de alleen klant naar de klant en de stakeholders functioneert de HSEQ manager optimaal. Zo is de HSEQ manager intern de doorslaggevende schakel bij de introductie van de managementsystemen.

Beperk risico’s en verhoog uw efficiency: neem contact op en ontdek de mogelijkheden van managementsystemen voor uw organisatie.

Projectreferenties Managemensystemen

Kunnen wij u helpen voldoen aan ISO normen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag!

Sandra van Schooten
T: +31 61 54 70 58 9
E:sandra.vanschooten@tauw.com
LinkedIn
Sandra van Schooten