Voldoen aan de continu veranderende wet- en regelgeving is een uitdaging. Het voortdurend inzicht hebben in risico’s en kansen is niet vanzelfsprekend. Het verschilt per organisatie welke wet- en regelgeving van toepassing is en welke risico’s en kansen hier uit voort vloeien. De eerste stap hierin is het opstellen van beleid en doelstellingen om deze vervolgens te kunnen realiseren. Op deze manier kan uw organisatie voldoen aan de kwaliteits-, arbo- of milieu wet- en regelgeving die voor uw organisatie van toepassing is.

Voldoen aan ISO normen

Een ISO managementsysteem is een tool waarmee u kunt voldoen aan ISO normen zoals ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001. De managementsystemen die deze normen bevatten zorgen ervoor dat uw organisatie voldoet aan de wensen en eisen van de klant. Hierdoor heeft u:

 • meer grip op prestaties door gerichte sturing
 • aansluiting tussen strategie en praktijk
 • duurzaam relatieonderhoud met de omgeving, overheid en andere stakeholders
 • betere risicobeheersing
 • besparingen op bijvoorbeeld afval-, verzuim-, grondstof- of faalkosten
 • geborgd dat u voldoet aan wet- en regelgeving

Met een ISO managementsysteem besteed u structureel aandacht aan de managementsystemen en streeft u naar continue verbetering. Sinds de invoering in 2015 van de high level structure (HLS) in alle nieuwe ISO normen kunt u verschillende managementsystemen beter op elkaar afstemmen omdat ze een gelijke hoofdstructuur, basiseisen en kernelementen bevat. Dit geeft voordelen bij integratie, implementatie maar ook bij het onderhouden van het managementsysteem.

Belangrijke integrale onderdelen van de HLS zijn:

 • Contextanalyse: totale omgeving waarop het managementsysteem van toepassing is
 • Stakeholdersanalyse: wensen en verwachtingen van uw belanghebbenden
 • Risicobenadering: werken aan de belangrijkste risico’s en kansen
 • Strategisch versus Operationeel: vertaling van strategie naar praktijk
 • Leiderschap directie: specifieke verantwoordelijkheden
 • Compliance: aantoonbaar voldoen aan al uw verplichtingen

Integraal managementsysteem

 

De veranderende rol van de HSEQ manager wordt daar zeker in meegenomen. Door de nieuwe norm is hij of zij niet meer diegene die het handboek actueel houdt, maar is juist een partner voor zowel de werkvloer als het topmanagement. Bijvoorbeeld door integraal te denken en de focus te verbreden van de alleen klant naar de klant en de stakeholders functioneert de HSEQ manager optimaal. Zo is de HSEQ manager de doorslaggevende schakel bij de introductie van de managementsystemen in de organisatie.

Beperk risico’s en verhoog uw efficiency: neem contact met ons op en ontdek de mogelijkheden van ISO managementsystemen voor uw organisatie.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Sandra van Schooten
T: +31 61 54 70 58 9
E:sandra.vanschooten@tauw.com
LinkedIn
Sandra van Schooten