Tauw heeft een model ontwikkeld dat de daadwerkelijke effecten van geluid inzichtelijk maakt voor de specifieke situatie. Het model maakt de potentie op verstoring, op basis van vogelsoort en aard van het geluid, specifiek inzichtelijk. Dit leidt tot kleinere verstoringscontouren waardoor meer ontwikkelingsruimte ontstaat voor industrie en transport dan tot op heden werd aangenomen. Deze methode is ook zeer geschikt voor onderzoek naar de effecten van muziekevenementen en festivals op (broedende) vogels. Het principe van het onderzoek eenduidig en navolgbaar. Dit zorgt voor minder discussies en snellere procedures.

Met hetzelfde principe kunnen wij ook onderzoeken hoe een gebied onaantrekkelijk kan worden gemaakt voor vogels. Luchthavens vormen een bekend voorbeeld van een dergelijk gebied. Hier komen veiligheidsvoorschriften in het geding als gevolg van de aanvaringskansen met (grote) vogels. Wij kunnen met behulp van het model de mogelijkheden onderzoeken om vogels te verjagen en/of een alternatieve vestigingsplek te vinden.

Het model is kostenbesparend, concreet en biedt maatwerk. De kenmerken van het specifieke gebied, vogelsoort en type geluid kunnen namelijk worden aangepast voor elke situatie. Meerdere specialisten, uit vakgebieden die cruciaal zijn voor een reële en complete visie, hebben dit wetenschappelijk onderbouwde model ontwikkeld.

Door de krachten te bundelen van verschillende benodigde expertises, kunnen we ook gedegen en effectief onderzoek doen naar de effecten van piekgeluiden op (broed)vogels, ten gevolge van bijvoorbeeld vuurwerk en heiwerkzaamheden.

Artikelen

Effect van festivalgeluid op vogels

Download

Nieuwe methode effectbepaling geluid op vogels

Download

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Jean Piere van Mulken
T: +31 64 63 92 58 6
E:jeanpierre.vanmulken@tauw.com
LinkedIn