Autonome metingen

De hiervoor toepasselijke richtlijn stelt eisen aan de wijze waarop die metingen uitgevoerd moeten worden. Deze eisen maken het correct en betrouwbaar uitvoeren van de metingen complex en tijdrovend. Tauw beschikt over een compleet uitgerust meetstation dat volledig autonoom geluidsmetingen verricht. Hierbij worden ook diverse meteorologische gegevens opgeslagen.

Continue metingen

De metingen zijn op afstand te volgen zodat we steeds de juiste werking van het systeem kunnen controleren. Door middel van audio-opnames van de metingen kunnen we bij de verwerking achteraf in detail bepalen welke geluidsbronnen het gemeten geluidsniveau hebben bepaald. Het meetstation bepaalt continu het geluidsniveau waardoor veel gegevens worden verzameld gedurende het gehele etmaal. Dit geeft een veel beter beeld van het achtergrondgeluidsniveau dan in het geval van de momentopnames die normaal worden verkregen met bemande metingen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Matthew Deijn
T: +31 61 00 17 70 8
E:matthew.deijn@tauw.com
LinkedIn