Onze advisering op het gebied van vergunningen en handhaving is primair gericht op wet- en regelgeving, die verband houdt met onze fysieke leefomgeving, zoals de omgevingswet. Hierbij kunnen onze experts het gehele vergunningentraject voor u verzorgen. Van het opstellen van de aanvraag tot en met de beoordeling van de ontwerpvergunning. Daarbij worden onze juristen ondersteund door specialisten die aandacht hebben voor onderwerpen als geluid, geur, bodem, externe veiligheid, water, riolering en natuurbescherming.

Bezwaar en beroep
Ook kunnen tijdens of na de realisatie van een project juridische vragen rijzen, bijvoorbeeld ten gevolge van bezwaar- en beroepsprocedures of naar aanleiding van de inzet van bestuurlijke handhavingsmiddelen door de overheid. Ook op deze terreinen biedt Tauw bijstand door al dan niet zelfstandig als rechtskundig adviseur te opereren.

Kenmerkend voor onze juridische adviseurs is dat zij intensief samenwerken met diverse technisch specialisten van Tauw. Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief hoogstaande advisering, die kan worden ingezet op tal van terreinen waar omgevingsvraagstukken een rol spelen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tauw BV
T: +31 57 06 99 91 1
E:info@tauw.com
LinkedIn