Wij doorlopen samen met u alle voorkomende projectfasen, van inventarisatie en haalbaarheidsstudie tot ontwerp, aanbesteding, directievoering en nazorg. Door inpassing van bestaande installatieonderdelen en effectieve uitvoeringscoördinatie reduceren wij de bouwkosten en versnellen wij het verbouwingsproces. Met geavanceerde meet- en regeltechniek zorgen wij voor een energie-, milieu- en kosteneffectieve procesvoering.

Technologische advisering

Bij waterzuivering is het voorkomen, beperken of oplossen van procestechnische problemen vaak een complexe zaak. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor technologische advisering. Meestal gaat het om het optimaliseren van bestaande of het ontwerpen van nieuwe procesinstallaties. Wij onderzoeken hoe uw bestaande installatie verder geoptimaliseerd kan worden. Bij een nieuwe installatie gaan wij voor u na, welke (combinatie van) waterzuiveringstechnieken het gewenste rendement opleveren tegen de laagst mogelijke kosten.

Slibverwerking 

Het verwerken van slib is een aanzienlijke kostenpost binnen de behandeling van afvalwater. Door een integrale aanpak van de projecten kan Tauw u goed adviseren over de beste slibverwerkingmethode voor uw situatie. Wij adviseren bij procesoptimalisaties van slibbehandeling en slibverwerking en bij de bouw van slibverwerkingsinstallaties.

Bij procesoptimalisaties wordt gekeken of de productie van het slib verminderd kan worden en/of de kwaliteit van het slib verbeterd kan worden door procesinstellingen aan te passen. Tijdens een studie naar procesoptimalisaties wordt het gehele zuiveringssysteem tot en met de slibverwerking in beschouwing genomen.

Artikelen

Dun water lozen op riolering of het oppervlaktewater

Download

Mogelijkheden_en_grenzen_van_het_actief-slibproces.pdf

Download

Ontwikkeling en borging technologische kennis over rwzi

Download

Tauw_verkent_grenzen_van_rioolwaterzuivering.pdf

Download

Wastewater_Treatment_Plant_Amsterdam-West.pdf

Download

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.