Duurzaamheid een modebegrip?
Duurzaamheid is voor veel ondernemers een containerbegrip en dus lastig, maar ze moeten er wel iets mee. Er wordt steeds vaker gesteld dat je alleen bestaansrecht hebt als je duurzaam onderneemt. Ook worden we geconfronteerd met klimaatverandering en het feit dat grondstoffenvoorraden beperkt zijn. Allemaal duurzaamheidsaspecten die ook terugkomen in het denken over een circulaire economie.

Naar het punt op de horizon
De advisering van Tauw op het gebied van duurzaamheid omvat procesbegeleiding en uitvoering van (deel)projecten. Procesbegeleiding gaat in op bovenstaande vragen: hoe komen we tot het punt op de horizon. Hiertoe organiseren we doorgaans workshops om betrokkenen op gang te helpen en alvast ideeën te genereren.

Daarna kan het verdere traject worden uitgerold. Denk hierbij aan het vaststellen van de nulsituatie, verbetertrajecten definiëren, beoordelen en uitvoeren, rapporteren (bijvoorbeeld volgens GRI). Deelprojecten (zoals energiebesparing, afvalpreventie, maar ook vitaliteit, arbo-advies gericht op beperken van ziekteverzuim, etc.) zijn vaak korter en kunnen goed dienen als basis om duurzaamheid verder op te tuigen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.