Onze huidige economie verbruikt grote hoeveelheden grondstoffen die na toepassing regelmatig onderdeel zijn van een circulair proces, maar die vaak ook na toepassing weer worden weggegooid. Dit (circulaire) proces moet verbeteren, want grondstoffen raken op en producten verliezen hun waarde. Daarom werken we toe naar een circulaire economie in 2050. Hierin staat het hergebruik van afvalstoffen, herbestemmen van producten en besparen van grondstoffen centraal. De waarde van de grondstof en/of het product wordt maximaal benut. Tegelijkertijd reduceren we afval tot een minimum en voorkomen schadelijke emissies naar bodem, water en lucht.

Transformatie

Alle schakels in de maatschappij moeten meebewegen om deze kringloop te realiseren. Van overheden tot burgers en van het (internationale) bedrijfsleven tot het evenement in het dorp. Hoe maken we deze transitie mogelijk? En wat doen we met producten die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen? Op het niveau van politiek, bestuurders en beleidsmakers zijn teams samengesteld met diverse belanghebbers: het bedrijfsleven, overheden, belangen-, kennis- en maatschappelijke organisaties. Zij stelden transitieagenda’s op met vijf thema’s. Deze moeten Nederland helpen om de omslag te maken en vast te stellen welke processen we moeten verstellen zodat de economie in 2050 circulair is.

Sterke professionele schakels

Wij adviseren u hoe u grondstoffenverbruik terugdringt, afvalproductie voorkomt of minimaliseert en hoe u hiermee kosten kunt besparen. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of u kunt werken met materiaal dat een ander bedrijf als afval aanbiedt. Of door een afnemer te zoeken voor uw afval. Omdat we dit voor veel bedrijven doen, brengen we vraag van grondstoffen en aanbod van afvalstoffen bij elkaar. Zowel in regionale coalities als in de keten als geheel. Binnen ons adviesbureau zijn allerlei specialismen vertegenwoordigd. Met elkaar vormen wij een sterke keten van professionele schakels die beschikken over gedegen kennis van (afval)stoffen en stofstromen, energie, technieken en wet- en regelgeving. Hierbij houden we de economische belangen altijd voor ogen. Wij zijn graag uw gids naar circulariteit. Tauw ondersteunt bedrijven en overheden bij deze nieuwe manier van denken, zowel op strategisch als uitvoerend niveau. Én: altijd geworteld in de praktijk.

Downloads:

Whitepaper: Grip op afval

In 8 stappen geld verdienen met uw afval!

Download

Handreiking: Naar een circulair Nederland

Download

Dit doen wij op het gebied van Circulaire Economie en Duurzaamheid

In een circulaire economie behouden producten hun waarde en ontstaan geen afvalstoffen

Download

Second opinion op uw afvalcontract levert gegarandeerd geld op

Wilt u inzicht in wat uw afvalstoffen op kunnen brengen? Vraag dan voor 30 april 2018 de second opinion aan van uw afvalcontract op ‘no cure, no pay’ basis.

Actueel

De laatste ontwikkelingen bij Tauw

Wijziging Kaderrichtlijn afvalstoffen: ZZS en (kunststof) zwerfafval in zee
29 januari 2019

Wijziging Kaderrichtlijn afvalstoffen: ZZS en (kunststof) zwerfafval…

Op 30 mei 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging van de Kaderrichtlijn afvalstoffen gepubliceerd.…

Sleutelrol waterschappen bij transitie naar regionale circulaire economie
16 januari 2019

Sleutelrol waterschappen bij transitie naar regionale circulaire…

Waterschappen worstelen met de vraag welke rol zij kunnen spelen bij de transitie naar een regionale…

SUPERLOCAL wint Waterinnovatieprijs in categorie circulaire economie
30 november 2018

SUPERLOCAL wint Waterinnovatieprijs in categorie circulaire economie

Het SUPERLOCAL-project in Kerkrade heeft de Waterinnovatieprijs 2018 gewonnen in de categorie circulaire…

Lees de populairste blogs over circulaire economie

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Diensten op het gebied van circulaire economie

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Jurgen Ooms
T: +31 65 31 66 74 8
E:jurgen.ooms@tauw.com
LinkedIn
Jurgen Ooms