Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van een monsternameprotocol en het nemen van representatieve monsters uit zowel vloeibaar als vast afval. De ideale bemonstering wordt vormgegeven aan de hand van monsternamenormen als NVN 5860, LAGA PN 98, AP04 voor bodemas of NTA 8203 voor secundaire brandstoffen. De karakterisering kan worden uitgevoerd in ons eigen laboratorium, in een extern milieukundig laboratorium voor bijvoorbeeld een uitloogproef of bij een van onze partners voor bijvoorbeeld een  gespecialiseerde handmatige sorteerproef. Ook hier kan volgens vastgestelde normen zoals BRL-K10016 worden gewerkt.

Wij helpen u ook bij het interpreteren van de resultaten van de karakterisering. Hierbij moet u denken aan het toekennen van de juiste EURALcode of de indeling in de groene of oranje lijst van afvalstoffen voor EVOA. Daarnaast ontstaat met de juiste karakterisering inzicht in de mogelijkheden voor verschillende vormen van hergebruik. Ook is bijvoorbeeld het bepalen van de calorische waarde (stookwaarde) aan de hand van de samenstelling en het droge stofgehalte of bepaling van het aandeel biomassa mogelijk zodat u weet hoeveel (groene) energie u uit het afval kunt halen.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Jurgen Ooms
T: +31 65 31 66 74 8
E:jurgen.ooms@tauw.com
LinkedIn
Jurgen Ooms