Andere tijden

Tot aan 2008 waren locatieontwikkelingen aanbodgestuurd en was er voldoende vraag vanuit de markt om dat aanbod af te nemen. Die tijd is definitief voorbij! Wil een locatieontwikkeling vandaag de dag kansrijk zijn, dan moet die aansluiten bij de vraag. Dat betekent dat gebruikers betrokken moeten worden bij de ontwikkeling en dat nadrukkelijk rekening gehouden moet worden met hun eisen en wensen.

Ook de tijd van de ontwikkeling van omvangrijke uitleglocaties is voorbij. Toekomstige locatieontwikkelingen zullen grotendeels bestaan uit een transformatie van bestaande bebouwing. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de herontwikkeling van winkelpanden voor woningbouw of het creëren van een herbestemming of herinrichting van kantoorpanden.

Op basis hiervan signaleert Tauw binnen het werkveld van locatieontwikkeling een aantal trends:

  • Gemeenten laten de locatieontwikkeling nog meer over aan de markt. Zij zullen vooral actief participeren in een ontwikkeling wanneer die ook bijdraagt aan concrete gemeentelijke doelstellingen, zoals het verbeteren van de waterhuishouding.
  • Partijen die betrokken zijn bij locatieontwikkeling willen de voorbereidings- en realisatiekosten nog beter in de hand houden.
  • Er zullen meer initiatieven ontstaan van onderop, bijvoorbeeld vanuit burgers.

Diensten Locatieontwikkeling in de leefomgeving

Wij zijn u graag van dienst op de volgende gebieden:

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.