Alle informatie geeft inzicht in zowel de ondergrondse als bovengrondse situatie. Denk aan analyseresultaten, K&L, omringende gebouwen, saneringsmaatregelen, grondwater en ontwikkeling over de tijd (4D). Het saneringsontwerp verbetert, omdat je goed grip hebt op de schaalgrootte en raakvlakken met de omgeving, zoals de bereikbaarheid voor werkzaamheden.

De communicatie versoepelt, omdat iedereen het conceptual site model in augmented reality geprojecteerd ziet op de vergadertafel. Lange teksten in de rapportage worden vervangen met een duidelijk 3D-model. De risico’s van de verontreiniging, noodzaak tot maatregelen en het toekomstige saneringsresultaat zijn direct zichtbaar voor alle stakeholders, zowel voor projectexperts als bevoegd gezag en bewoners.

Bekijk dit project in onze Tauw AR App

Download hier de marker

Onze AR / VR toepassingen ervaren?

Plan een afspraak in & ontdek de mogelijkheden in onze Playground