Data invoeren en presenteren

De Digitale Ecoloog is een compleet gedigitaliseerde werkwijze. Het omvat het werkproces van de ecologen van Tauw tot het gebruik van de data door onze opdrachtgevers. Voor het verzamelen van gegevens, het verwerken, analyseren en valideren gebruiken wij de app Collector van Esri. Het inzichtelijk maken van bijvoorbeeld waarnemingen, gebiedsbescherming, soortendichtheid, heatmaps of natuurbeleid presenteren wij in de Ecoviewer. De Ecoviewer vormt voor u een database van allerlei typen informatie. Dit digitale platform biedt daarmee een geïntegreerd overzicht van de ecologische situatie van uw werkgebied. Bekijk de Ecoviewer in onderstaande animatie.

 

Wat biedt de Ecoviewer?

  • Verspreiding van beschermde natuurwaarden, toegesneden op de Wet natuurbescherming.
  • Aan- of afwezigheid van planten- en diersoorten in een geselecteerd gebied.
  • Waarnemingen zijn gekoppeld aan rapportages, natuurtoets of analyse.
  • Een centrale database.
  • Eenvoudig te presenteren aan derden of te downloaden (GIS-)data.
  • Informatie op maat toe te voegen.
  • Een handige webtool, 24/7 toegankelijk.

 

Voor wie en waarom?

De Ecoviewer is voor iedereen te gebruiken die geregeld natuuronderzoek doet of laat doen. Gemeenten, omgevingsdiensten of provincies toetsen in de Ecoviewer welke ecologische waarden en bescherming aanwezig zijn in een plangebied. Dit is de eerste stap voor het kunnen verlenen van een omgevingsvergunning of ontheffing. Ook is zichtbaar of er in het plangebied of de omgeving recentelijk onderzoek is uitgevoerd. Voor de aanvrager van een vergunning geeft de Ecoviewer inzicht in het beschermingsregime en randvoorwaarden vanuit beleid. De Ecoviewer speelt zo een rol in de informatievoorziening van overheid naar initiatiefnemer. Deze tool is een ideale oplossing voor overheden die betrokken zijn bij de toepassing van natuurwetgeving en beleid voor ruimtelijke ordening.

Organisaties met veel versnipperde eigendommen, zoals woningcorporaties, hebben baat bij de centrale opslag van gegevens. Denk aan verblijfplaatsen van vleermuizen en huismussen of de toegepaste compensatiemaatregelen. Kaarten, foto’s en filmpjes van beschermde soorten zijn eenvoudig te presenteren aan bijvoorbeeld stakeholders of bewoners.

Kwaliteitsborging

De gegevens die in uw Ecoviewer verschijnen, zijn altijd 100% gecontroleerd en betrouwbaar. In ons digitale werkproces is de validatie van verzamelde data door een specialist en de kwaliteitsborging van analyse en rapportage door een adviseur gegarandeerd.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.