Soortbescherming wordt gewaarborgd door de wet natuurbescherming. Deze wet beschermt inheemse dier- en plantensoorten. Voor álle activiteiten met een mogelijk effect op beschermde planten- en diersoorten is toetsing aan de soortenbescherming noodzakelijk. 

Gebiedsbescherming wordt gewaarborgd door de Wet natuurbescherming en de Wet Ruimtelijke Ordening. De wet beschermt Natura 2000-gebieden. Via de Wet Ruimtelijke Ordening wordt de Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur EHS) planologisch beschermd. Het NNN is een netwerk waarmee de migratie van planten en dieren tussen natuurgebieden gewaarborgd wordt zodat zij niet geïsoleerd raken en dus een kleinere kans op uitsterven hebben.

Downloads

Evenementen en Natuurwetgeving

Download

Diensten natuurwetgeving

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Actueel

De laatste ontwikkelingen bij Tauw

Lowlands zet 280 vacuümtoiletten in na succesvolle proef Tauw
13 augustus 2012

Lowlands zet 280 vacuümtoiletten in na succesvolle proef Tauw

Na een succesvolle proef met 30 vacuümtoiletten tijdens Lowlands 2011 zet de organisatie van Lowlands…

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Luc Bruinsma
T: +31 65 12 26 70 1
E:luc.bruinsma@tauw.com
LinkedIn