Tauw helpt provincies bij deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Onze ecologen lopen voorop als het gaat om kennis en kunde van de ontwikkelingen in de wet en regelgeving. Zij kunnen u onder andere helpen door:

 • mee te denken over:
  • de praktische invullingen in uw natuurbeleid
  • de vormgeving van handhaving voor natura 2000-doelstellingen
  • de vormgeving van handhaving voor houtopstanden
 •  het faciliteren van kennisoverdracht over de wet, bijvoorbeeld in de vorm van:
  • handreikingen
  • kennisdocumenten
  • cursussen
 • in beeld brengen van de natuurwaarden van het NNN binnen uw provincie
 • het ondersteunen bij vergunningverlening en beleidsvorming
 • het ondersteunen bij andere uitdagingen die u ervaart bij de nieuwe taken op het gebied van de Wnb en het natuurbeleid.

Voorbeelden van onze ondersteuning:

 • Handreiking Wet natuurbescherming voor de Friese gemeentes (Provincie Friesland)
 • Wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN beschrijven (Provincie Noord-Holland)
 • Opstellen inheemse bomenlijst voor de herplantplicht houtopstanden Wnb (Provincie Friesland)

In ons artikel Grip op natuur(beleid) kunt u meer lezen over de issues van provincies en geven we uitgebreide praktijkvoorbeelden van concrete oplossingen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.