Over het webinar

Energiearmoede begint een steeds urgenter thema te worden!

Gemeenten hebben een belangrijke taak in het bestrijden van energiearmoede. Tegelijkertijd hebben gemeenten vaak nog weinig ervaring met deze specifieke problematiek. In dit webinar 'Energiearmoede, aanpak voor gemeenten' proberen we gemeenten op gang te helpen. We beginnen het webinar met het definiëren van energiearmoede. Waar bevindt het zich en om welke huishoudens gaat het?

Vervolgens staan we stil bij de voorwaarden die gelden voor de specifieke uitkering die gemeenten hebben ontvangen. Hierna volgen twee praktijkvoorbeelden van gemeenten. Aan de hand van hun aanpak voor energiearmoede hopen we gemeenten te inspireren om zelf aan de slag te gaan. Vervolgens sluiten we het eerste uur af met een opsomming van tips en tricks.

Na het informatieve deel van het webinar is er een halfuur gereserveerd voor gemeenten om vragen te stellen. Hetzij over de praktijkvoorbeelden van Westerkwartier en Deventer, hetzij over de aanpak van TAUW. Aan het eind van het webinar hopen we u te hebben voorzien van meer inzicht in het probleem en ideeën voor een eigen aanpak. 

Programma 

 

Datum
30 juni 2022, 12:00

Voor wie
Gemeenten

Locatie
Online via Microsoft TEAMS

Aanmeldformulier 
Let op: Dit webinar is alleen bedoeld voor gemeenten en gelieerde belanghebbenden

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk