Wegen zijn belangrijk voor Nederland als transportland. Een goede doorstroming van het hoofdwegennet is essentieel, waarbij veiligheid en milieukwaliteit de noodzakelijke kaders schetsen. Daarnaast is een goede (lokale) bereikbaarheid van groot belang voor de leefbaarheid van ons land. Een belangrijke trend bij dit alles is het groeiende duurzaamheidbesef bij overheden.

Belangrijke initiatieven

Tauw constateert een groot aantal landelijke initiatieven rond duurzaamheid. Zo is het voorlopige beoordelingskader BREEAM-Infra gereed voor de certificering van droge infra. Daarnaast is er de doorontwikkeling van het DuurzaamheidsKompas door TNO tot rekeninstrumentarium voor aanbestedingen, waarbij een link wordt gelegd met DuboCalc en met BREEAM-Infra. Een andere belangrijke ontwikkeling is de Aanpak Duurzaam GWW; daarmee krijgt duurzaamheid een structurele rol toebedeeld gedurende de gehele levenscyclus van een project. Deze aanpak sluit nauw aan op het door ons ontwikkelde DuurzaamheidsKompas (met als doel infra-projecten in verschillende projectfasen te toetsen op duurzaamheidsaspecten).

Duurzame verlichting en fietspaden

Een belangrijk gevolg van deze ontwikkelingen is bijvoorbeeld de toenemende aandacht voor het (al dan niet) toepassen van duurzame openbare verlichting. Verlichting kan ervoor zorgen dat situaties veiliger worden en dat mensen zich veilig voelen… of juist niet. Sociale veiligheid speelt vooral voor fietsers een rol. Fietsers krijgen de laatste tijd bijzondere aandacht. Vooral grote steden anticiperen hierop door de aanleg van goede verbindingsroutes en fietssnelwegen. Wij zijn ervan overtuigd dat kleinere overheden dit voorbeeld zullen volgen.


Rond het thema Duurzame wegen biedt Tauw een groot aantal diensten:

  • Verlichting
  • Energiebesparing
  • Duurzaam fietspad
  • Duurzaam GWW

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Actueel

De laatste ontwikkelingen bij Tauw

Tauw en ProRail ontvangen Duurzame Parel voor gezamenlijk project
16 januari 2019

Tauw en ProRail ontvangen Duurzame Parel voor gezamenlijk project

Op dinsdag 15 januari 2019 hebben Bert Frijligh (ProRail) en Sanne de Groot (Tauw) de Duurzame Parel…

InfraTech 2019: Future proof door duurzaam en participatief ontwerpen
20 december 2018

InfraTech 2019: Future proof door duurzaam en participatief ontwerpen

Met trots presenteert Tauw zich 15 t/m 18 januari op de InfraTech 2019, dé Nederlandse vakbeurs over…

CROW Infradagen 2018: de gevolgen van klimaat voor onze infra
22 juni 2018

CROW Infradagen 2018: de gevolgen van klimaat voor onze infra

Op 27 en 28 juni 2018 vinden in Papendal de CROW Infradagen plaats. Wegbouwkundigen van wegbeheerders,…

Bekijk ook

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Jacob Harke
T: +31 61 58 51 63 3
E:jacob.harke@tauw.com
LinkedIn