Wat is omgevingsmanagement?

Omgevingsmanagement in een project staat voor al die activiteiten die gericht zijn op het verkennen en betrekken van alle omgevingspartijen. Zo worden de projectdoelen en de doelen van de omgeving samengebracht en kan er actief worden gestuurd op het bereiken van een optimaal projectresultaat.

In onze contacten met de markt constateert Tauw een groeiende behoefte aan omgevingsmanagement. Opdrachtgevers zijn steeds vaker op zoek naar draagvlak voor projecten. Want zonder dat draagvlak zal de omgeving meer weerstand bieden tegen de uitvoeringswerkzaamheden. Eigenlijk zorgt een omgevingsmanager ervoor dat de omgeving enerzijds geen verrassingen tegenkomt en anderzijds niet voor verrassingen zorgt tijdens de voorbereiding en de uitvoering van een project.

Voor ons staat een brede samenwerking centraal met zowel maatschappelijke, ambtelijke als bestuurlijke en particuliere partijen. Succesfactor bij dit alles is een sterk bewustzijn van het beoogde doel van de realisatiefase. Kenmerkende factoren daarbij zijn bijvoorbeeld: het op correcte wijze vastleggen van de bestaande fysieke en maatschappelijke omgeving, het verkrijgen van vergunningen zonder bezwaren, het minimaliseren van de klachten vanuit de omgeving en zuivere en proactieve communicatie met de omgeving, gericht op het beheersen van de verwachtingen. Met als uiteindelijk doel te komen tot een nóg betere uitvoering met oog voor maatwerk zodat meerwaarde ontstaat voor de aannemer en de omgeving. Tauw kijkt anders!

Producten en diensten

Naast omgevingsmanagers zelf, levert Tauw rond het thema Omgevingsmanagement een groot aantal (losse) diensten. De nadruk ligt daarbij op infrastructurele projecten, zowel nat (werken in het riviersysteem, aan kanalen, sluizen en gemalen) als droog (wegen, bruggen etc.).

Concreet gaat het daarbij om de volgende zaken:

  • Voeren van vergunningenmanagement
  • Procesbeheersing rond het verleggen van kabels en leidingen
  • (Laten) uitvoeren van benodigd onderzoek, bijvoorbeeld rond ecologie, archeologie en bodem.
  • Opstellen communicatieplannen en het voeren van gerichte bouw- en publiekscommunicatie.
  • Voorbereiden en voorzitten van ambtelijke overleggen en overleggen met maatschappelijk betrokkenen (natuur, milieu, oudheden, cultuur).
  • Coördineren en bundelen van input op de uitvoeringsplanning.
  • Voeren van (keukentafel)gesprekken met bewoners en ondernemers
  • Vestigen van zakelijke rechten
  • Inbrengen van kennis en vaardigheid over omgevingsmanagement in systems engineering en systeemgerichte contractbeheersing.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Actueel

De laatste ontwikkelingen bij Tauw

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.