De laatste fase in het 'Weten, Willen, Werken' model

In deze fase focussen we ons samen op ambities en de oplossingen waar u als opdrachtgever mee aan de slag kunt.  Dit om uw gemeente, stad of omgeving klimaatbestendig in te richten of te beheren. Bijvoorbeeld door het overtollige water (na een hevige regenbui) op een slimme manier af te voeren. 

Op beleidsniveau moeten de ambities rondom klimaatadaptatie goed worden vastgelegd. Daarom helpen wij onze opdrachtgevers bij het verwoorden en agenderen van deze klimaatambities in een omgevingsvisie. 

Maatregelen voor klimaatadaptief aanbesteden

Naar aanleiding van de omgevingsvisie helpen wij u om de best passende maatregelen voor uw situatie te identificeren. Soms kan dit resulteren in onconventionele oplossingen, zoals de inrichting van verkoelend groen of pleinen als plek voor waterberging. Daarnaast adviseren wij onze klanten onder andere op het gebied van: 

 • Rioolvergroting
 • Groene gevels
 • Schaduwdoeken
 • Bodeminfiltratie
 • Stedelijke waterlopen
 • Wadi’s
 • Waterpleinen
 • Etc.

 

Participatie tijdens het (ontwerp)proces

Na het identificeren van bepaalde maatregelen gaat het ontwerpteam van Tauw aan de slag met het visualiseren van deze maatregelen in een ontwerp, zoals:

 • een voorlopig ontwerp (VO)
 • een definitief ontwerp (DO)
 • een uitvoeringsontwerp (UO). 

Stakeholders (waaronder inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, etc.) krijgen de kans om te participeren in het ontwerpproces. Deze participatieve aanpak zorgt uiteindelijk voor een volledig en breed gedragen ontwerp. 

Heeft u een vraag? 

Stel hem aan één van onze adviseurs.Edwin van der Strate  

  +31 65 31 66 61 3

  Stuur mij een mail

Bekijk onze projectreferentie in klimaatadaptatie

Heeft u een vraag over de adaptatiestrategie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.